19.7.13

CÁT BỤICÁT   BỤI
Bạn thân ơi có bao giờ bạn nghỉ
Cuộc đời nay chỉ tạm bợ mà thôi .
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ .
Khi trở về cát bụi cũng  trắng tay .

Cuộc đời là phù du như cát bụi
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai .
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
Rồi  cũng về với cát  bụi mà thôi

Thì người ơi xin đừng ganh , đừng ghét
Đừng hận thù tranh chấp với ai
Hãy vui sống những ngày ta có
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui.

Khi ra đi cũng không còn núi tiếc
Vì đời ta đã sống trọn kiếp người
Với tất cả tấm lòng thành thương mến .
Đến mọi người xa lạ cũng như quen .

Ta là cát bụi về với cát  bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn lo lắng chốn  trần gian