8.7.13

Sài Gòn Mưa

MƯA


Sài Gòn chợt đổ cơn mưa
Ta mong người ấy sao đi chưa về
Hay là mưa ướt câu thề
Làm cho người ấy đường về đã quên
Mưa ơi! hãy cứ mưa đi nhé
Rửa sạch cho tôi những nổi buồn
Và hãy mang  dùm tôi nổi nhớ
Gởi cho một người ở tận nơi xa!!

  Hình như mưa tạo cho người ta nhiều nổi nhớ, đôi khi cũng không biết nhớ ai... chỉ là nhớ mà thôi, mưa đi rất vội và nắng cũng rất hiền, nhưng làm cho người ta dể chạnh lòng đôi khi phải khóc vì mưa, và thấy lòng mình sao tê lạnh quá.
      Nếu có ai đó hỏi tôi" tại sao lại thích mưa" tôi sẻ trả lời   " Vì mưa buồn nhưng đẹp ".

                                         Ngày buồn nhìn mưa 8/7/2013