24.8.13

BUÔNG

BUÔNG!!!


Buông nổi nhớ cho lòng thanh thản
Buông niềm đau để đổi lấy nụ cười
Buông nổi buồn để đổi lấy niềm vui
Buông giận dữ... để cho lòng thanh thản
            Nghĩ thì vậy sao tim cứ bâng khuâng
           Có được vậy hay thêm phần đau khổ
          Lại trăn trở sợ tình rồi tan vở
          Có cùng anh đi đến cuối đoạn đường
          Hay rồi lại đêm trường ôm nhung nhớ ?
          Yêu cũng tựa như  quả me còn sống
          Nếm chua lè! sao vẩn cứ hoài mong ???
                                          

                                        Ngày 24/8/2013