9.3.13

Em đi


EM ĐI TÌM HNH PHÚC
Gần nửa quãng đời em đi tìm hạnh phúc
Một hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình
Em cứ ngở tìm được tình yêu lung linh
Khẻ chạm tay vào bỗng dưng òa vỡ
Tình yêu mà em xem là duyên nợ
Nay bỗng chốc tan đi
Có phải cuộc đời đôi lần vấp ngã
Mới nên duyên với kẻ cuối đường
Có phải lòng nếm trải đau thương
Mới cảm nhận giá trị của hạnh phúc
Thôi từ nay em khép mình vào một góc
Góc không tình yêu góc không vẫn đục
Bởi em sợ chạm tay vào quá khứ
Sẽ nhom nhem sống lại nỗi ni
m
Tình yêu ơi xin hãy cứ ng
ũ yên
Để cho  tôi thấy được yên bình ngày mới...!