27.8.14

ĐÒ CHIỀU


Đò chiều xuôi nước trôi biền biệt
Bến vắng chờ mong mấy thu rồi
Trăng tròn trăng khuyết bao mùa nhớ...
Tóc đã thay màu ...tuyết bạc sương

Theo dòng nước cuốn đời nghiệt ngã
Đò vẫn xuôi chèo dưới nắng mưa
Hay đời vùi dập trong sóng lớn
Tan nát đời hoa...một kiếp người

Bến buồn...bến nhớ...con đò nhỏ !
Hoài mong...mơ tưởng ...khúc tương phùng
Dù bao nghiệt ngã trong giông tố
Đò ơi! Xin nhớ bến vẫn chờ.....