8.3.16

Cả năm nay mình lâm vào cảnh bế tắc trong cuộc sống, chồng bị đột  quy nằm liệt nửa người, con thì còn nhỏ đang đi học, cuộc sống gia đình đang gặp khó khăn thật sự mình bế tắc rồi.